img

Daşky gurşawy goramagyň global üpjünçisi

Howpsuzlyk täze material çözgütleri

Hil kepilligi

35 UL şahadatnamasy

3-nji synag guramasy

RoHS, REACH

Hil akkreditasiýa ulgamlary

GB T 23331-2012 Energiýa dolandyryş ulgamy

GB T 29490-2013 Intellektual eýeçiligi dolandyryş ulgamy

ISO TS 16949 2009

ISO9001 Hil dolandyryş ulgamy

ISO10012 Ölçeg Dolandyryş Ulgamy

ISO14001 Daşky gurşawy dolandyryş ulgamy

OHSAS18001 Iş saglygy we howpsuzlygy dolandyryş ulgamy

Ylym we tehnologiýa ösüşi baýragy

Siçuanda akademik (hünärmen) iş stansiýasy

Galogensiz alaw saklaýjy 2-nji baýrak

Milli kepillendirilen kärhana tehnologiýa merkezi

Milli izolýasiýa material in engineeringenerçilik barlaghanasy.

Milli esasy täze önümler

Milli täze önüm

Postdoktorlyk programmasy

Siçuan ýokary tehnologiýaly innowasiýa önümleri

Siçuan welaýatynda tehnologiýa standartlaşdyryş merkezi

CNAS tarapyndan tassyklanan synag merkezi

Hytaýyň milli akkreditasiýa barlag merkezi

Synag merkezi, Hytaýda izolýasiýa materiallary üçin hünärli giňişleýin laboratoriýa.Güýçli tehniki güýç enjamyň binýady bilen utgaşdyrylan bu merkez, elektrik elektrik aýratynlyklary, mehaniki häsiýetler, fiziki aýratynlyklar, termiki garramak, gurallaryň derňewi, fiziki we himiki derňew üçin hünärmen laboratoriýalardan durýar we dürli izolýasiýa materiallary, önümleri üçin synag synagyny geçirýär. bilen baglanyşykly materiallar bilen baglanyşyklydyr.

Hil syýasaty

Hünärmen

Bagyşlanýar

Adalatly

Netijeli

Hyzmat Teneti

Maksady

Ylmy

Adalatly

Gizlin

Elektrik, mehaniki, ýangyn saklaýjy, ýylylyk garramagy, optiki we fiziki-himiki häsiýetleri derňemek we barlamak üçin 160+ gözleg gurallary we enjamlary bilen enjamlaşdyrylandyr.

1221

Habaryňyzy goýuň