img

Daşky gurşawy goramagyň global üpjünçisi

Howpsuzlyk täze material çözgütleri

Tehniki innowasiýa-Elektrik izolýasiýa materiallary boýunça 56 ýyllyk täzelik

Innowasiýa platformasy

Milli izolýasiýa material gözleg merkezi

Döwlet tarapyndan ygtyýarlandyrylan kärhana tehnologiýa merkezi

Doktorlykdan soňky maksatnama

CNAS akkreditasiýa barlag merkezi

Siçuan tehniki ülňüleri döretmek merkezi

Siçuan akademik iş stansiýasy

1221

Kart Govermert

Milli maý güni nusgawy işçi (Tehniki zehin)

Iň oňat goşant goşan Siçuan Powince

Siçuan akademiki we tehnologiýa ýolbaşçysy

Sichuan akademiki we tehniki liderler2 ätiýaçlyk dalaşgärleri

Iň ýokary zehinler

Kart Govermert

Milli maý güni nusgawy işçi (Tehniki zehin)

Iň oňat goşant goşan Siçuan Powince

Siçuan akademiki we tehnologiýa ýolbaşçysy

Kart Govermert

Milli maý güni nusgawy işçi (Tehniki zehin)

Ylmy-barlag topary

Bu toparda ylmy gözlegler bilen.200-e golaý agza

04eadf954_03

Intellektual aýratynlyklar

Berlen patentler: 300,

Özbaşdak başlangyç usullar: 50+

04eadf954_06

Standartlar boýunça täzelik

90+ halkara, milli ülňüler we önümçilik ülňülerini işlediň

1221

Özbaşdak intellektual aýratynlyklary bolan 5 milli standarty düzüň

1221

Hil kepilligi

35 UL şahadatnamasy

3-nji synag guramasy

RoHS, REACH

Hil akkreditasiýa ulgamlary

1 (1)

GB T 23331-2012

1 (2)

GB T 29490-2013

1 (3)

ISO TS 16949 2009

ISO9001

1 (5)

ISO10012

1 (6)

ISO14001

1 (7)

OHSAS18001

Hytaýyň milli akkreditasiýa barlag merkezi

Synag merkezi, Hytaýda izolýasiýa materiallary üçin hünärli giňişleýin laboratoriýa.Güýçli tehniki güýç enjamyň binýady bilen utgaşdyrylan bu merkez, elektrik elektrik aýratynlyklary, mehaniki häsiýetler, fiziki aýratynlyklar, termiki garramak, gurallaryň derňewi, fiziki we himiki derňew üçin hünärmen laboratoriýalardan durýar we dürli izolýasiýa materiallary, önümleri üçin synag synagyny geçirýär. bilen baglanyşykly materiallar bilen baglanyşyklydyr.

Hil syýasaty

Hünärmen

Bagyşlanýar

Adalatly

Netijeli

Hyzmat Teneti

Maksady

Ylmy

Adalatly

Gizlin

Elektrik, mehaniki, ýangyn saklaýjy, ýylylygyň garramagy, optiki we fiziki-himikanyň häsiýetlerini derňemek we barlamak üçin 160+ gözleg gurallary we enjamlary bilen enjamlaşdyrylan

1221

Habaryňyzy goýuň