img

Daşky gurşawy goramagyň global üpjünçisi

Howpsuzlyk täze material çözgütleri

Tehniki innowasiýa-Elektrik izolýasiýa materiallary boýunça 56 ýyllyk täzelik

Innowasiýa platformasy

Milli izolýasiýa material gözleg merkezi

Döwlet tarapyndan ygtyýarlandyrylan kärhana tehnologiýa merkezi

Doktorlykdan soňky maksatnama

CNAS akkreditasiýa barlag merkezi

Siçuan tehniki ülňüleri döretmek merkezi

Siçuan akademik iş stansiýasy

1221

Zehinleriň güýji

Bu toparda ylmy gözlegler bilen.200-e golaý agza

.
04eadf954_03

Intellektual aýratynlyklar

Berlen patentler: 300,

Özbaşdak başlangyç usullar: 50+

04eadf954_06

Standartlar boýunça täzelik

90+ halkara, milli ülňüler we önümçilik ülňülerini işlediň

1221

Özbaşdak intellektual aýratynlyklary bolan 5 milli standarty düzüň

1221

Habaryňyzy goýuň