img

Daşky gurşawy goramagyň global üpjünçisi

Howpsuzlyk täze material çözgütleri

Heselimleýji lenta we gorag filmi


Heselimleýji lenta

img (3)
img (1)

● Goýmalar

- Batareýany goramak

- izolýasiýa sargysy, örtük berkitmesi

- pürkmekden goramak,

- Elektron görnüşinde dürli izolýasiýa sargylary

- Keramiki ýyladyş elementi üçin izolýasiýa goragy.

- Motorlarda faza izolýasiýasy

- Dürli ýörite şekilli izolýatorlary daňmak we daňmak

- Awtoulagyň içerki bölegi üçin pes VOC ýelimleýji lenta

img (10)
img (2)
img (6)
img (4)
img (7)
img (8)

● Parametr

Haryt Arka materiallar + ýelimler
Polimid lentasy PI filmi + Akril ýa-da silikon
Poliester lentasy PET filmi + Akril ýa-da silikon
PPS lentasy PPS filmi + Akril
Nomex (Aramid) kagyz lentasy Nomex (Aramid) kagyzy + Akril
Aýna mata lentasy Aýna mata + Silikon ýa-da akril
DM lentasy PET filmi / PET dokalmadyk + akril
Ultra galyň lenta Ultra galyň çeýe substrat + akril
Pes VOC goşa lenta Dokalan däl PET + Akril
Gara poliester lentasy Gara PET filmi + Akril
Ultra inçe maska ​​/ aç-açan lenta Gara / arassa PET filmi + Akril + goýberiş filmi

Gorag filmi

● Arza

- Köpükleriň ölmeginden, diffuziýa filminden, grafit listinden we ş.m. we gorag gowşurylyşy - pürküji goragy

- temperatureokary temperaturaly gaz.

● Parametr

Haryt Arka materiallar + ýelimler
Poliester gorag filmi PET filmi + Silikon + Release filmi
Poliester gorag filmi PET filmi + PU + goýberilýän film
Poliester gorag filmi PET filmi + Akril + Release filmi

Habaryňyzy kompaniýaňyza goýuň

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Habaryňyzy goýuň