img

Daşky gurşawy goramagyň global üpjünçisi

Howpsuzlyk täze material çözgütleri

Zolýasiýa materialy

Esasan elektrik öndüriji enjamlar, elektrik hereketlendirijileri, öý enjamlary, kompressorlar, elektron enjamlary, aşa ýokary woltly elektrik geçiriji we öwrülişik, akylly set, täze energiýa, demir ýol tranziti, 5G aragatnaşyk we beýleki köp ugurlar ýaly meýdanlarda ulanylýar.

Koprak oka

Optoelektronik material

Biziň hödürleýän filmlerimiz esasan OCA, POL, MLCC, BEF, diffuziýa filmi, penjire filmi, çykarylýan we gorag filmi ýaly ugurlara degişlidir.

Koprak oka

Funksional material

Biziň hödürleýän çiplerimiz, esasan, FR matalary, öý dokma önümleri, demir ýol ulaglary, ulag interýerleri ýaly ýerlere degişlidir.PVB interleýeri demir ýol hereketiniň aýnasy, awtoulag şemaly, howpsuzlyk laminirlenen aýna, film öýjügi, goşa aýna paneli, gurluşyk integrasiýasy we beýleki pudaklarda ulanylýar.

Koprak oka

Elektron material

Önümler elektrik öndürmek enjamlarynda, UHV elektrik geçirijisinde we akylly setde, täze energiýa, demir ýol tranzitinde, 5 aragatnaşyk we beýleki köp ugurlarda giňden ulanylýar.

Koprak oka

Derman araçylary

Koprak oka

Habaryňyzy goýuň