img

Daşky gurşawy goramagyň global üpjünçisi

Howpsuzlyk täze material çözgütleri

Kondensator üçin polipropilen (BOPP) film

“Dongfang”, çadyr prosesi bilen iki taraplaýyn gönükdirilen polipropilen film hödürleýär.Kondensator programmasy üçin polipropilen filmiň ilkinji öndürijisi bolmak bilen, 30+ ýyllyk önümçilik tejribesi we köp tehnologiýany ornaşdyrmak we siňdirmek arkaly emele gelen özbaşdak tehnologiýa we proses bilen bazara ýolbaşçylyk edýäris.Aýlawyň, ýagyň çümdürilmeginiň we naprýatageeniýe garşylygynyň ajaýyp öndürijiligi sebäpli, Ultra ýokary woltly göni tok geçiriji ulgamy ýaly Hytaýyň esasy tor taslamalarynyň ilkinji warianty boldy.


Gödek film

● Adaty önümler

Baha

Daş görnüşi

Mikrometriň galyňlygy (um)

Goýmalar

6013 (RRP)

Iki tarapam gödek

6.0-18

Milli elektrik seti taslamalary, elektrik ýyladyş senagaty, umumy senagat

6012 (RP)

Leeke-täk tarap gödek

 

Elektron film

● Aýratyn önüm

Baha

Daş görnüşi

Mikrometriň galyňlygy (um)

Goýmalar

6014-H (MP)

Temperatureokary temperatura garşylyk

Surfaceüzüň tekizligi, korona bejergisi.

2.8-12

üçin metallaşdyrmagyň esasy materialy

öý enjamlary, gün energiýasy we

EV

● Adaty önüm

Baha

Daş görnüşi

Mikrometriň galyňlygy (um)

Goýmalar

6014 (MP)

Surfaceüzüň tekizligi, korona bejergisi

4.0-15

Öý enjamlary, gün energiýasy we EV üçin metallaşdyrmagyň esasy materialy

Habaryňyzy kompaniýaňyza goýuň

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Habaryňyzy goýuň