Insulation Material
Insulation Material
Insulation Material
55

55

Konsentrasiýa ýyllary

300

300

Garaşsyz önümler

3000

3000

Müşderilere hyzmat etmek

2500

2500

Işgär

Kompaniýanyň tertibi

Biz hakda

“Sichuan EM Technology Co., Ltd.” (EMT), “Eco” we “Howpsuzlyk” täze materiallary üçin global çözgüt üpjün edijisidir, biz adam görnüşi üçin has gowy durmuş hilini döretmegi maksat edinýäris.

Baş ofisi Hytaýyň günorta-günbatar böleginde ýerleşýän Mýanýangda ýerleşýän EMT, poliester filmlerini öndürmek üçin giňişleýin gözleg we önümçilik mümkinçiliklerimiz bar…

EMT

Senagat çözgütleri

Çözgüt

  • Bahalaryňyz näme?

    Bahalarymyz üpjünçilige we beýleki bazar faktorlaryna baglylykda üýtgäp biler.Has giňişleýin maglumat üçin kompaniýanyňyz bilen habarlaşandan soň täzelenen baha sanawyny ibereris.

  • Iň az sargyt mukdary barmy?

    MOQ-yň islegi boýunça çeýe bolýarys, anyk gözleg boýunça ylalaşylar.

  • Degişli resminamalary berip bilersiňizmi?

    For specific TDS, kindly send your inquiry to sales@dongfang-insulation.com

Insulation Material

Senagat maglumatlary

Iň soňky habarlar

Habaryňyzy goýuň