img

Daşky gurşawy goramagyň global üpjünçisi

Howpsuzlyk täze material çözgütleri

Optiki programmalar üçin poliester esasly film

Optiki PET esasly filmler displeý, 5G aragatnaşygy, daşky gurşawy goramak we daşaýjy film hökmünde energiýa tygşytlamak ýaly programmalarda giňden ulanylýar.“Dongfang” ABA ýa-da ABC gurluşynyň aýratyn galyňlygy we galyňlygyň giň gerimi bilen, aýratyn programma zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin tagalla edýär.Biziň hödürleýän filmlerimiz esasan OCA, POL, MLCC, BEF, diffuziýa filmi, penjire filmi, çykarylýan we gorag filmi ýaly ugurlara degişlidir.Şol bir wagtyň özünde, lokalizasiýa prosesine goşant goşmak üçin ýyllyk önümçilik kuwwaty 100 million inedördül kilometre barabar bolan TFT polýarizatory üçin optiki poliester esasy filmiň milli önümçilik esasy taslamasyny amala aşyrýarys.


MLCC film çykarýan esasy film

1 (2)

● Önümiň parametri

MLCC film çykarýan esasy film

GM70

aşaky gödeklik, oňat tekizlik we termiki çydamly, Kristal tegmilleri we konkaw-konweks tegmilleri goşmak bilen az kemçilikli ýerler

GM70A

pes gödeklik, oňat tekizlik we termiki çydamly, Kristal tegmilleri we konkaw-konweks tegmilleri goşmak bilen az kemçilikli nokatlar, duman bahasy: +/- 3% @ 50μm

GM70B

oňat tekizlik we termiki çydamly, Kristal tegmilleri we konkaw-konweks tegmilleri goşmak bilen az kemçilikli nokatlar, duman bahasy: +/-3.5%@50μm

OCA film çykarýan esasy film

2121

● Önümiň parametri

OCA film çykarýan esasy film

GM60

pes gödeklik, oňat tekizlik we termiki çydamly, Kristal tegmilleri we konkaw-konweks tegmilleri goşmak bilen az kemçilikli nokatlar, duman bahasy: +/- 3% @ 50μm

GM60A

aşaky gödeklik, oňat tekizlik we termiki çydamly, Kristal tegmilleri we konkaw-konweks tegmilleri goşmak bilen az kemçilikli nokatlar, duman bahasy: +/- 5% @ 50μm

GM60B

Gowy tekizlik we termiki çydamly, Kristal tegmilleri we konkaw-konweks tegmilleri goşmak bilen az kemçilikli nokatlar, duman bahasy: +/-3.5%@50μm

Polýarizator gorag filmi üçin esasy film we polýarizator çykarýan film üçin esasy film

38a0b9231
7a2bd939

● Önümiň parametri

Polýarizator gorag filmi üçin esasy film

GM80

aşaky gödeklik, oňat tekizlik we termiki çydamly, Kristal tegmilleri we konkaw-konweks tegmilleri goşmak bilen az kemçilikli ýerler

Polýarizator çykarýan film üçin esasy film

GM81

ugrukdyryş burçy bolmazdan, aşaky gödeklik, oňat tekizlik we termiki çydamly, Kristal tegmiller we konkaw-konweks tegmilleri goşmak bilen az kemçilikli nokatlar

GM81A

ugrukdyryş burçy, aşaky gödeklik, oňat tekizlik we termiki çydamly, kristal tegmilleri we konkaw-konweks tegmilleri goşmak bilen az kemçilikli nokatlar

“Window” filmi üçin esasy film

7e4b5ce21

● Önümiň parametri

“Window” filmi üçin esasy film

SFW11 、 SFW21

Highokary aýdyňlyk, gabykdan aňsat, tekizlik we ýylylyga garşylyk, oňat görnüş

Performanceokary öndürijilikli PET filmi Galyňlygy 36-250μm

img (2)
img (1)

● Önümiň parametri

Düşündiriş # Klas Çykyş
Cokary düşnükli PET filmi GM10A aýdyňlygy:> 99% ,
duman bahasy: +/-1.8%@50μm
Film düşürmek we goramak üçin esasy film GM13A Az kemçilikli ýerler,
kristal tegmilleri we konkaw-konweks tegmilleri goşmak bilen ,
duman bahasy: +/-2.0%@50μm
GM13C Az kemçilikli ýerler,
kristal tegmilleri we konkaw-konweks tegmilleri goşmak bilen ,
duman bahasy: +/-3.5%@50μm
Diffuziýa filmi üçin esasy film GM14 oňat tekizlik we daşky görnüş
Pes gysylýan PET filmi GM20 Gysmak MD: 0,3% - 0.8%,
Gysmak TD sazlanýar
Ygalyň pes bolmagy,
pes gysyş we ýokary düşnükli PET filmi
GM30 Cokary aýdyňlyk,
pes gysyş we az ýagyş
Ygalyň pes bolmagy,
pes gysyş PET filmi
GM31 Atylylyga garşylyk,
pes gysyş we az ýagyş

Habaryňyzy kompaniýaňyza goýuň

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Habaryňyzy goýuň